SlidesJS Standard Code Example

skansen home

Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/

BIBLIOTEKA

Biblioteka Muzeum Regionalnego to rodzaj biblioteki specjalnej. Wybór dziedzin, według których gromadzimy  księgozbiór uwarunkowany jest  charakterem  placówki .i  stanowi warsztat pracy muzealników.

Biblioteka udostępnia  swoje zbiory osobom z zewnątrz służąc pomocą w przygotowaniu kwerend.

W bibliotece nie ma wypożyczalni.

Kopiowanie materiałów bibliotecznych możliwe jest w ograniczonym wymiarze, wyłącznie po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

Ze zbiorów biblioteki korzystać można

w godzinach otwarcia muzeum

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

68 384 26 48

ZBIORY

Najważniejsze działy księgozbioru:

Historia sztuki / w tym teoria sztuki, architektura, historia i sztuka miast, kultura ,albumy malarstwa/

Historia / w tym historia powszechna, historia Polski,  powstania/

Etnografia i muzealnictwo  ze szczególnym naciskiem na kulturę ludową Zachodniej Wielkopolski/  /w tym obrzęd, obyczaj, folklor, stroje ludowe, budownictwo ludowe,  ginące zawody, muzealnictwo, katalogi zabytków, konserwacja /

Wielkopolska i Ziemia Lubuska / w tym archeologia ,prehistoria, gwara, zasłużeni  Wielkopolanie, ziemiaństwo wielkopolskie, wspomnienia Wielkopolan ,Powstanie Wielkopolskie, II wojna światowa,  geneza i dzieje miast./ Ten dział  zawiera również wszelkie wydawnictwa związane z Wolsztynem i Ziemią Wolsztyńską,, a także postaciami, które na trwałe wpisały się w lokalne wydarzenia jak Marcin Rożek, Józef Maria Hoene- Wroński, Krzysztof  Żegocki, Robert Koch.

Czasopisma

Nasza biblioteka posiada w swych zbiorach oprawione komplety roczników prasy regionalnej ( Głos Wolsztyński, Dzień Wolsztyński) ukazującej się współcześnie, oraz   numery periodyków archiwalnych jak  Orędownik na powiat wolsztyński z lat 1921-1922r.  i  Głos Wolsztyński  z lat 50-tych i 60-tych..

Na bieżąco prenumerujemy również czasopisma fachowe : Mówią Wieki, Spotkania z Zabytkami, Ochrona Zabytków, Polska Sztuka Ludowa- Konteksty, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Literatura Ludowa, Etnografia Polska, Przegląd Wielkopolski, Kronika Wielkopolska.

Dział regionalny wzbogacają  prace magisterskie  ofiarowane przez autorów.

Biblioteka posiada także dość bogaty ,uporządkowany tematycznie zbiór wycinków prasowych, oraz zbiór różnego rodzaju folderów, plakatów, , ulotek wyborczych i  innych druków ulotnych stanowiących tzw. dokumenty życia społecznego.. Materiały te usystematyzowane stanowią  cenne źródło informacji na temat minionych wydarzeń .